verschillende soorten

Buikpijn

uitleg

Verschillende soorten buikpijn

Buikpijn
De meeste mensen hebben wel een keer buikpijn in het leven. Alleen voor iedereen is het moment, de oorzaak en de intensiteit hiervan anders. Het is dan ook niet gemakkelijk om te achterhalen wat je hieraan kunt doen. Vaak bij het herhaaldelijk terugkomen van buikpijn wordt er een bezoek gedaan aan de huisarts en eventueel een aanvullend darmonderzoek gedaan. Alleen is de conclusie vaak om ermee te leren leven.

Acute of chronische buikpijn
Over het algemeen kun je buikpijn onderverdelen in acute en chronische pijn buikpijn. Grofweg kun je zeggen dat acute pijn korter dan drie maanden aanwezig is en chronisch langer dan drie maanden. Maar herkenbaarder aan acute pijn is dat het kortgeleden is ontstaan en vaak binnen 1 tot een paar weken geheel weg is.

De oorzaak voor beide type buikpijn is dan ook geheel anders.

Acute buikpijn kan worden veroorzaakt door een infectie, parasiet of bacterie opgelopen door bijvoorbeeld vlees dat niet gaar genoeg was of eten in een geheel vreemd land, vaak buiten Europa. Ook kun je denken aan een acute ontsteking waarvan de meest bekende een blindedarmontsteking. Dit vergt vaak een snelle aanpak in het ziekenhuis operatief of met antibiotica. Of in het geval van een parasiet het reageren van het lichaam met diarree en/of overgeven.

Chronische buikpijn daarentegen is bijvoorbeeld aanwezig bij mensen met een ontstekingsziekte aan de darm als ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Hierbij wordt het normaler bevonden dat men buikpijn ervaart en bijvoorbeeld periodes van diarree heeft en het vooral niet te verhelpen is.

Daarbij zijn er ook veel gevallen van chronische buikpijn zonder duidelijke ontstaanswijze. Dit wordt dan samengevat onder “spastische darm of prikkelbaardarm syndroom” met het advies om vezelcapsules of zakjes te gebruiken en ermee te leren leven.

In beide gevallen is er eigenlijk nog veel verbetering mogelijk, maar zal de focus moeten liggen op de leefstijl in breedste zin.

Het is bekend dat symptomen ervaren bij ziekte van Crohn of colitis ulcerosa kunnen worden geremd of verdwijnen door het aanpassen van leefstijl. Denk hierbij aan het verbeteren van het microbioom, het verminderen van mentale en fysieke stress, het krijgen van voldoende beweging en het verminderen van suiker of ander bewerkt voedsel. De nadruk ligt dan op het aanpakken van directe invloeden op de ziekte.

Ook bij een spastische darm of buikpijn met symptomen als obstipatie, diarree, een opgeblazen gevoel, winderigheid en misselijkheid is leefstijl van essentieel belang. Vaak wordt winderigheid of een opgeblazen gevoel als normaal bevonden.

“Trek vanaf nu niet meer de blaadjes eraf, maar pak het probleem bij de wortels aan.”


"nothing tastes as good as keto feels"

unknown

Iets voor jou?

Indicaties

Ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, obstipatie, chronisch diarree, winderigheid, opgeblazen gevoel, spastische of prikkelbare darm, buikpijn met misselijkheid.